Klachten over schadeafhandeling en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen

Heeft u aardbevingsschade als gevolg van gaswinning in Groningen? De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor klachten over de afhandeling van een schadeclaim door NAM of CVW. Klachten over bouwkundige versterking kunt u ook melden bij de Raadsman.

Het gaat dus om individuele schadeafhandelingen; bent u niet tevreden, dan kunt u dat aangeven bij de Onafhankelijke Raadsman. 
Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de gang van zaken tijdens de taxatie of omdat het onderzoek langer duurt dan de beloofde termijn. 
De Onafhankelijke Raadsman bekijkt individuele klachten en probeert waar mogelijk te bemiddelen. Via een halfjaarlijkse rapportage wordt ingegaan op trends en algemene ontwikkelingen.

Het Centraal Meldpunt Onafhankelijke Raadsman is een initiatief van de minister van Economische Zaken. De Onafhankelijke Raadsman staat nadrukkelijk boven de partijen – en heeft allereerst een adviserende rol. Daarnaast zal hij zich waar mogelijk ook inzetten als vraagbaak, bemiddelaar en ‘ombudsman’ voor iedereen die zich benadeeld voelt. De Raadsman is geen officieel toezichthouder bij de verantwoordelijken voor gaswinning – NAM en minister van EZ – maar kan wel (zwaarwegende) aanbevelingen doen. Lees meer op de pagina Over ons.

Kom ik in aanmerking? Lees dit eerst.