Klachten over schadeafhandeling en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen

Heeft u aardbevingsschade als gevolg van gaswinning in Groningen? De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor klachten over de afhandeling van een schadeclaim door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) of de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Klachten over bouwkundige versterking kunt u ook melden bij de Raadsman.

Het gaat dus om individuele schadeafhandeling. Bent u niet tevreden, dan kunt u dat aangeven bij de Onafhankelijke Raadsman. 
Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de gang van zaken tijdens de inspectie of omdat het onderzoek langer duurt dan is aangegeven. 
De Onafhankelijke Raadsman bekijkt individuele klachten en probeert waar mogelijk te bemiddelen. Via een halfjaarlijkse rapportage wordt ingegaan op trends en algemene ontwikkelingen.

Het Centraal Meldpunt Onafhankelijke Raadsman is in 2013 ingesteld door de minister van Economische Zaken op verzoek van de Tweede Kamer. De Onafhankelijke Raadsman staat nadrukkelijk boven de partijen – en heeft allereerst een adviserende rol. Daarnaast zet hij zich waar mogelijk ook in als vraagbaak, bemiddelaar en ‘ombudsman’ voor iedereen die zich benadeeld voelt. De Raadsman is geen officieel toezichthouder bij de verantwoordelijken voor gaswinning, maar kan wel (zwaarwegende) aanbevelingen doen. Lees meer op de pagina Over ons.

Kom ik in aanmerking? Lees dit eerst.

 

Op dinsdag 16 april van 9.00 uur – 11.00 uur inloopspreekuur in het voormalige gemeentehuis van Ten Boer (Hendrik Westerstraat 24 te Ten Boer)

Op vrijdag 17 mei van 9.00 – 11.00 uur inloopspreekuur in het gemeentehuis in Slochteren (Hoofdweg 10-A te Slochteren)

Op dinsdag 18 juni van 9.00 – 11.00 uur inloopspreekuur in het gemeentehuis  in Uithuizen (Hoofdstraat 1 te Uithuizen)