Rapporten en andere documenten

De Onafhankelijke Raadsman heeft begin mei 2018 een brief gestuurd naar NAM over de afhandeling van oude schades. Hierin signaleert hij een aantal problemen in deze afhandeling. De brief kunt u hier lezen.

Op 17 mei 2018 stuurde de NAM een reactie op deze brief. De reactie kunt u hier vinden.

De Onafhankelijke Raadsman rapporteert ieder half jaar rechtstreeks aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Die rapporten zijn openbaar en kunt u op deze pagina downloaden.

Jaarrapportage 2013

Halfjaarrapportage 2014

Jaarrapportage 2014

Halfjaarrapportage 2015

Jaarrapportage 2015

Halfjaarrapportage 2016

Jaarrapportage 2016

Halfjaarrapportage 2017

Jaarrapportage 2017

Halfjaarrapportage 2018

Jaarrapportage 2018

Om de rapportages te kunnen zien heeft u Acrobat Reader nodig. Deze kunt u hier downloaden.