Ben ik bij de Onafhankelijke Raadsman aan het juiste adres?

Wanneer kunt u een beroep doen op de Onafhankelijke Raadsman?

  • U heeft al een schadeclaim ingediend bij TCMG, CVW of NAM en heeft hiervan een registratienummer gekregen;
  • 
Nu bent u – om wat voor reden dan ook – niet tevreden over de manier waarop de claim wordt afgehandeld door TCMG, CVW of NAM;
  • U wilt graag dat een onafhankelijke instantie zich over het probleem of het meningsverschil buigt en als daar aanleiding voor is opkomt voor uw belangen.

Daarnaast kunt u ook met klachten over bouwkundige versterking terecht bij de Onafhankelijke Raadsman.

Dit kunnen ook gezamenlijke belangen zijn, die u in uw ogen deelt met anderen die een soortgelijke schadeclaim hebben ingediend. In deze gevallen kunt u de hulp van de Onafhankelijke Raadsman inschakelen.

Kijk op de pagina Melding doen hoe u dat precies doet.

In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat u een klacht over een bestuursorgaan kunt indienen bij dat bestuursorgaan zelf.
Het staat eenieder vrij om gebruik te maken van dit formele klachtenrecht en een klacht over de TCMG in te dienen bij de TCMG zelf. Bent u vervolgens niet tevreden over de wijze waarop TCMG uw klacht behandelt? Dan kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Belangrijk:

U kunt bij de Onafhankelijke Raadsman geen schade melden. 
Dat doet u rechtstreeks bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De TCMG behandelt schades die zijn ingediend na 31 maart 2017.

Klik op de volgende link om uw schade te melden bij de TCMG:
U kunt hiervoor deze link gebruiken.