Ben ik bij de Onafhankelijke Raadsman aan het juiste adres?

Wanneer kunt u een beroep doen op de Onafhankelijke Raadsman?

  • U heeft al een schadeclaim ingediend bij NAM of CVW en heeft hiervan een registratienummer gekregen;
  • 
Nu bent u – om wat voor reden dan ook – niet tevreden over de manier waarop de claim wordt afgehandeld door NAM of CVW;
  • U wilt graag dat een onafhankelijke instantie zich over het probleem of het meningsverschil buigt en als daar aanleiding voor is opkomt voor uw belangen.

Daarnaast kunt u ook met klachten over bouwkundige versterking terecht bij de Onafhankelijke Raadsman.

Dit kunnen ook gezamenlijke belangen zijn, die u in uw ogen deelt met anderen die een soortgelijke schadeclaim hebben ingediend. In deze gevallen kunt u de hulp van de Onafhankelijke Raadsman inschakelen.

Kijk op de pagina Melding doen hoe u dat precies doet.

Belangrijk:

U kunt bij de Onafhankelijke Raadsman geen schade melden. 
Dat doet u rechtstreeks bij het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat sinds januari 2015 de schade-afhandeling doet voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).
Klik op de volgende link voor het schadeformulier van CVW.
U kunt hiervoor deze link gebruiken.